ข้อมูล eBook

ชื่อ: กงสุลไทยในเมืองลาว

ผู้แต่ง: พิษณุ จันทร์วิทัน

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่ท่าจะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งในชีวิตการทำงานของพวกเราซึ่งเป็นข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศในเวลาที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานฑูต และสถานกลสุลไทย ซึ่งในแต่ละประเทศมีสภาพการทำงานความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไป และคง จะได้รู้จักกับลาวมากขึ้นเหมือนกับที่ผมรู้จัก...