ข้อมูล eBook

ชื่อ: รัสเซียกับมหาสงคราม

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ รัสเซียกับมหาสงคราม ได้นำเสนอเหตุการณ์ด้านการสู้รบของประเทศรัสเซียและคู่สงครามตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์รัสเซีย โดยเน้นการทำสงครามเป็นตัวดำเนินเรื่อง