ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

60 ปี ประชาธิปไตย สิทธิเสรีประชาไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย 2475 - 2534

หมวด : 320 รัฐศาสตร์ การเมือง
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : เอกสารประกอบการสัมมนา 60 ปีประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพประชาไทย เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย 2475 - 2534 แบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ, การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ 2534