ข้อมูล eBook

ชื่อ: 2475 การปฏิวัติสยาม

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

ปฏิวัติสยาม 2475 คือการทำศัลยกรรมเปลี่ยนรูปโฉมการปกครองใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ของไทย แม้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติอันเป็นตัวตนเดิมของเราได้ แต่นี่คือการอ่านการเมืองเพื่อรู้และเลือก ด้วยข้อมูลที่เที่ยงธรรมตรงทางที่สุดฉบับหนึ่ง!