ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

Ayutthaya & Asia

หมวด : 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิชาความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมไทยและนานานประเทศสืบไป จัดพิมพ์หนังสือวิชาการประวัติศาสตร์ชุด อยุธยากับเอเชีย จำนวน ๔ เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารทางการศึกษาที่ทรงคุณค่า ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างเป็นสากล