ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การเคลื่อนย้ายของชาติพันธุ์มอญจากรามัญประเทศสู่สยามประเทศ

หมวด : 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : อุษาคเนย์ หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่มีแม่น้ำโขงเป็นสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงผู้คน ปัจจุบันประกอบไปด้วยสมาชิก 11 ประเทศ ในอดีตดินแดนอุษาคเนย์เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ดินแดนนี้จึงถูกเรียกขานว่า สุวรรณภูมิ