ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามเหลี่ยมทองคำ

หมวด : 910 ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : สิบสองปันนา หรือ สิบสองพันนา หมายถึงอาณาจักรที่เกิดขึ้นจากการรวมพื้นที่นาของชาวไทลื้อหลายๆ หมู่บ้าน เมืองรวมได้ ๑ พันนา ก็ตั้งเป็น ๑ หัวเมือง รวมทั้งสิ้น ๑๒ หัวเมือง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงวิถีวัฒนธรรม