ข้อมูล eBook

ชื่อ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามเหลี่ยมทองคำ

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สิบสองปันนา หรือ สิบสองพันนา หมายถึงอาณาจักรที่เกิดขึ้นจากการรวมพื้นที่นาของชาวไทลื้อหลายๆ หมู่บ้าน เมืองรวมได้ ๑ พันนา ก็ตั้งเป็น ๑ หัวเมือง รวมทั้งสิ้น ๑๒ หัวเมือง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงวิถีวัฒนธรรม