ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์

หมวด : 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เสนอประวัติศาสตร์มาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยการศึกษาความเจริญเติบโตของมาเลเซียและสิงคโปร์ในช่วงเวลา 150 ปีหลังนี้อย่างกว้างขวาง