ข้อมูล eBook

ชื่อ: ใกล้แสนใกล้กลับไกลแสนไกล

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ใกล้แสนใกล้กลับไกลแสนไกล หรือบันทึกแอนตี้ ความทรงจำว่าด้วยเมืองจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งทางทีมงานได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการจาก The Chinese Peoples Association for Friendship with Foreign Countries เนื่องจากผลของส่วนหนึ่งในนโยบายสร้างความสัมพันธ์ในระดับรัฐที่จีนต้องการอย่างยิ่งในทศวรรษ 1980 ที่มีปัญหาทางการเมืองภายในระดับสูง หลังการถึงแก่กรรมของประธานเหมาเจ๋อตง กับปัญหาระหว่างประเทศกับสหภาพโซเวียตและเวียดนาม