ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ครูเทพ

หมวด : 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : ครูเทพ เป็นหนังสือของ โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำความรู้จักกับครูเทพให้ลึกซึ้งกว่าเดิม ทั้งประวัติและผลงานสำคัญของครูเทพ