ข้อมูล eBook

ชื่อ: ครูเทพ

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ครูเทพ เป็นหนังสือของ โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำความรู้จักกับครูเทพให้ลึกซึ้งกว่าเดิม ทั้งประวัติและผลงานสำคัญของครูเทพ