ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบัน ระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา

หมวด : 950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : กล่าวถึง ญี่ปุ่นและอเมริกา ในการยึดครองของอเมริกาและความพยายามรวมญี่ปุ่นให้เข้าอยู่ในจักรวรรดิอเมริกัน ระบอบนายทุนอเมริกันและนายทุนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นและเอเชียอาคเนย์ ความต้องการสินค้าเข้าของญี่ปุ่น การชดใช้ค่าปฏิกรรมสงคราม การลงทุนของญี่ป่นุในเอเชียอาคเนย์ ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย เป็นต้น