ข้อมูล eBook

ชื่อ: จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบัน ระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

กล่าวถึง ญี่ปุ่นและอเมริกา ในการยึดครองของอเมริกาและความพยายามรวมญี่ปุ่นให้เข้าอยู่ในจักรวรรดิอเมริกัน ระบอบนายทุนอเมริกันและนายทุนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นและเอเชียอาคเนย์ ความต้องการสินค้าเข้าของญี่ปุ่น การชดใช้ค่าปฏิกรรมสงคราม การลงทุนของญี่ป่นุในเอเชียอาคเนย์ ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย เป็นต้น