ข้อมูล eBook

ชื่อ: จาก 14 ถึง 6 ตุลา และทองปาน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึง 14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ 6 ตุลา กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง "ทองปาน" ภาพยนตร์ "ประหลาด" ของไทย ซึ่งเป็นหนังต้องห้ามที่ห้ามเข้าฉาย