ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 1

หมวด : 920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติของนักปรัชญาหลายท่านได้แก่ เพลโต อริสโตเติล ฟรานซิส เบคอน สปิโนซา และวอลแตร์