ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 1

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติของนักปรัชญาหลายท่านได้แก่ เพลโต อริสโตเติล ฟรานซิส เบคอน สปิโนซา และวอลแตร์