ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 2

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติของนักปรัชญาหลายท่านได้แก่ อิมมานูเอล คานท์ โซเปนเฮาเออร์ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ โครเซและเบอร์ทรันถ์รัซเซล