ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตและงานของ อังเดร มาลโรซ์ นักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศส

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อังเดร มาลโรซ์ เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่สำคัญคนหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นนักเขียนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและปฏิเสธทัศนคติ ศิลปะเพื่อศิลปะ ดังนั้นชีวิตและผลงานของเขาจึงล้วนแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าใหม่ของมนุษย์ด้วยการกระทำของตนเอง เขาเป็นนักเขียนที่กล้าทำในสิ่งที่คิด และเขียนในสิ่งที่เขาประสบมาด้วยตนเอง