ข้อมูล eBook

ชื่อ: ญี่ปุ่น การก่อตัวเป็นชาติสมัยใหม่

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึง ภูมิหลังของการฟื้นฟูสมัยเมอิจิ สมัยฟื้นฟู การปรับปรุงเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยแรกฯ การวางรากฐานเกี่ยวกับที่ดินไร่นาและผลทางสังคมที่ตามมา พรรคและการเมือง