ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนานคนไต

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึง ประวัติศาสตร์คนไต เรื่องเชื้อชาติไต-ตำนานและประวัติศาสตร์ หลักฐานเรื่องเชื้อชาติไตในสมัยก่อนนั้น อาณาจักรไตสมัยน่านเจ้า - ลำดับพระเจ้าแผ่นดินสมัยเมืองน่านเจ้า ไตอพยพจากเหนือลงมาใต้ - ข้อรุปเรื่องราวของชนชาติไต เป็นต้น