ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติคลองรังสิต : การพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสังคม พ.ศ.2431-2457

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึงคลองรังสิต/คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เป็นคลองสายแรกในโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่และโครงการคลองชลประทานเพื่อการเกษตร ซึ่งเริ่มขึ้นในสมัย ร.5 ทำให้พื้นที่รกร้างบริเวณ ?ทุ่งหลวง? เป็นแหล่งเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีข้าวเป็นผลผลิตหลัก รองรับการขยายตัวของการส่งออกข้าว ซึ่งเป็นสินค้าหลักของสยาม/ไทยขณะนั้น