ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ลาว

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติศาสตร์ลาวของมาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลาว จากมหาวิทยาควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เสนอภาพลาว 6 ศตวรรษ ตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างจนถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประวัติศาสตร์ของลาว แสดงให้เห็น พลังการต่อสู้เพื่อสลัดพ้นการรุกราน การครอบงำของเพื่อนบ้านในภูมิภาค และมหาอำนาจฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา พลังชาตินิยมในการสร้างเอกราช และเอกภาพ ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และกลุ่มผลประโยชน์ มาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์ ใช้ชีวิตอยู่ในลาวนานพอควร ได้พบได้เห็นได้ฟังเรื่องเล่า จากคนร่วมสมัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของลาว ได้อ่านเอกสารทั้งของทางราชการลาว และของฝ่ายมหาอำนาจฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาประมวลเขียนเรื่องนี้ เพื่อให้โลกได้รับรู้ว่า ชาวลาว คือ นักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่