ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บทความขนาดสั้น ที่สามารถนำความเข้าใจภาพกว้าง สู่เบื้องลึกเบื้องหลังของการเดินทางของโปรตุเกสสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหนังสือเล่มสำคัญที่สุดเล่มหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่ม