ข้อมูล eBook

ชื่อ: มิงกลาบา พม่า (ชุดประชาคมอาเซียนฉบับการ์ตูน)

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ประชาคมอาเซียน" เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" ไม่ว่าจะเป็น ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม "ไกด์ไซก้า" "หนูน้อย Asean" และ "Motto" จะพาพวกเราเปิดประตู สู่ "ประเทศพม่า" ด้วยความตื่นตา ตื่นใจ กับ "ว่าวหางยาวล้อมรอบเกือกม้า" ใน "มิงกลาบา...พม่า" เล่มนี้