ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 3

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคใหม่: จีน ญีุ่ปุ่น เกาหลี ใต้หวัน เล่ม 1-2 --- เริ่มเกริ่นนำด้วยตั้งคำถามว่า อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ตะวันตกสนใจที่จะเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออก และพยายามเสนอคำตอบอย่างกระชับเห็นภาพ ทั้งยังชี้ให้ถึงความรุ่มรวยทางอารยธรรมในเอเชียตะวันออกที่ดำรงอยู่ก่อนตะวันตกจะเข้ามา จึงไม่แปลกที่จะได้รับความสนใจหมายปองดินแดนนี้เป็นพิเศษ