ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก = Think like Zuck Mark Zuckerberg

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คนในยุคนี้น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักหรือไม่เคยเล่นเฟซบุ๊ก (facebook) และคนที่รู้จักหรือเล่นเฟซบุ๊กย่อมต้องรู้ว่า ผู้ให้กำเนิดเฟซบุ๊กคือ เด็กหนุ่มอเมริกันนามว่า มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก เฟซบุ๊กได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกออนไลน์ รวมทั้งโลกจริงที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้ เพราะเฟซบุ๊กทำให้โลกใบนี้เปิดกว้างขึ้น และผู้คนในโลกเชื่อมต่อกัน ได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หากนึกสงสัยว่า เฟซบุ๊กยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็ให้ลองนึกดูว่า โลกมีประชากรราว 7 พันล้านคน และ 1 ใน 7 ของประชากรโลกใช้เฟซบุ๊ก หากเฟซบุ๊กเป็นประเทศ ก็จะใหญ่สุดเป็นอันดับสาม รองจากจีนและอินเดียเท่านั้น เบื้องหลังความสำเร็จยิ่งใหญ่ของเฟซบุ๊กคือ ตัวตนและวิธีคิดของมาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก คำพูดที่มาร์ก ซักเกอร์เบิร์กพูดไว้ในหลากหลายเหตุการณ์ บ่งบอกชัดเจนถึงตัวตนและวิธีคิดของเขา ค้นพบเรื่องราว ตัวตน เคล็ดลับของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ทางธุรกิจของเฟซบุ๊กและวิธีคิดแบบอัจฉริยะ ได้ในเล่มนี้