ข้อมูล eBook

ชื่อ: คดีลอบปลงพระชนม์ ร.8

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คดีประวัติศาสตร์ระดับโลกเที่ทำให้คนไทยทั่วประเทศเศร้าโศกเสียใจกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล คดีนี้ มหาดเล็กห้องบรรทม 2 คน อดีตราชเลขานุการในพระองค์อีก 1 คน ตกเป็นจำเลยลอบปลงพระชนม์มีการสอบสวนมีคำให้การพยานสำคัญ มีคำวินิจฉัยจำเลยทั้ง 3 คน สุดท้ายมีคำพิพากษา ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาทั้ง3 ศาล มีคำตัดสินไม่เหมือนกัน