ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ชุดดินแดนในฝัน) ออสเตรเลีย

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเทศที่มีธรรมชาติหลากหลาย...ท่องไปในโลกกว้างจากเหนือสู่ใต้ จากตะวันออกสู่ตะวันตก ของทวีปขนาดใหญ่แห่งซีกโลกใต้ สัมผัสกับความตื่นเต้นและท้าทายของหลากกิจกรรมซึ่งให้ประสบการณ์แปลกใหม่ในดินแดนแห่งจิงโจ้และเคาล่าที่จะทำให้ทุกวันเวลาเปี่ยมไปด้วยความสุขและสนุกสนาน