ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ชุดดินแดนในฝัน) สแกนดิเนเวีย

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สแกนดิเนเวียเป็นกลุ่มประเทศทางเหนือของยุโรป ที่มีความงดงามของธรรมชาติอันหลากหลาย ซึ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม แต่นอกเหนือจากนั้นแล้ว เมืองต่างๆ ในสแกนดิเนเวียยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีความปลอดภัยสูง และผู้คนเป้นมิตร ทั้งยังพูดภาษาอังกฤษได้เป้นส่วนใหญ่ จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวอย่างอิสระสามารถเที่ยวได้ง่าย