ข้อมูล eBook

ชื่อ: แมร์ฮาบา ตุรกี

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตุรกีดินแดนแห่งสองทวีป... ต้นกำเนิดของอารยธรรมเก่าแก่ และดินแดนร่ำรวยประวัติศาสตร์ ชมธรรมชาติอันสวยงามอัศจรรย์