ข้อมูล eBook

ชื่อ: ท่องเที่ยวหลายรส

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเดินทางทำให้เราได้ปล่อยวางจากชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวเป็นการให้โอกาสตัวเองที่จะสัมผัสพื้นดินของแผ่นดินอื่นให้สิ้น...ได้ชิมรสชาติอาหารของคนต่างเผ่าพันธุ์ ให้หัวใจ...ได้ซึมซับความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชนชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่รุ่งเรืองมานานนับพันปี...การเดินทางทำให้เรารู้สึกว่าโลกยังมีอะไรให้เราดู ให้เราเรียนรู้อีกมากนัก ...ไม่ว่าที่ไหนๆ ในโลกยังมีเรื่องราวดีๆ กับมีดอกไม้ริมทางเบิกบานต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ...