ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) จีน เล่ม 2

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเทศใดที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมากที่สุดในโลกเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของโลก ที่แม้แต่ชาติตะวันตกยังหวั่นเกรงจีนแผ่นดินใหญ่ แดนมังกรที่เปี่ยมเสน่ห์คือทุกคำตอบนั้นด้วยความหลากหลาย แต่ย่ำเดินไปบนวิถีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์ ประเพณี วัฒนธรรม หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่แตกต่างของชาติพันธุ์กลายเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานความเป็น"จีน"เอาไว้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน