ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ชุดดินแดนในฝัน) จีน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลังม่านไม้ไผ่...แดนมังกร นครแห่งประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ตื่นตาตื่นใจกับโบราณสถานและสถาปัตยกรรมมากมายที่สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทำความรู้จักกับชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกซึ่งยังคงสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นท่องเที่ยวท่ามกลางดินแดนที่หล่อเลี้ยงด้วยทะเลสาบนิ่งสงบและแม่น้ำสายหลัก รายล้อมด้วยขุนเขาและโตรกผาสูงชันซึ่งธรรมชาติได้รังสรรค์เอาไว้อย่างวิจิตรบรรจง