ข้อมูล eBook

ชื่อ: ท่องโลกศิลปวัฒนธรรม กับ เสรษฐวิทย์ เล่ม 4 “สวิตเซอร์แลนด์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณร่วมเดินทางสัมผัสกับดินแดนในฝัน ที่ที่มีธรรมชาติงดงาม ทะเลสาบที่ไสราวกับกระจก ทุ่งหญ้าเขียวขจี ภูเขาสวยด้วยดอกหญ้าที่ขึ้นปกคลุมและแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ที่ต้องหิมะเป็นประกาย วัวตัวน้อยที่ยืนอ้อยอิ่ง และบ้านไม้หลังน้อยที่ตีนเขา ภาพความงดงามของธรรมชาติที่สวยราวกับฝัน ดินแดนแห่ง “สวิตเซอร์แลนด์” หลากหลายความประทับใจเหล่านี้ถ่ายทอดสู่คุณผู้อ่านผ่านสำนวนภาษาเรียบง่าย และภาพถ่ายงดงาม ชวนติดตามทั้งเล่ม