ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา มาเลเซีย

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา มาเลเซีย จะพาผู้อ่านไปสัมผัสมาเลเซียแบบถ้วนทั่ว ทั้งในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ได้มีเพียงแค่เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนัง หากยังประกอบไปด้วยรายละเอียดของเมืองในยุคอาณานิคมที่มีสีสันอย่างมะละกา ซาบาร์ ซาราวัก ที่ยังธอบคลุมด้วยธรรมชาติพิสุทธิ์ และเกาะชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ของสรรพชีวิต อย่างลังกาวี อีกทั้งยังมีข้อมูลที่พัก ภาษามาเลที่ควรทราบ ฯลฯ เรียกว่าย่อมาเลเซียมาไว้ใกล้ ๆ คุณ