ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ไว้ก่อนไปอเมริกาฝั่งตะวันตก

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้ข้อมูลควรรู้ก่อนเดินทางไปอเมริกากับ “รู้ไว้ก่อนไปอเมริกาฝั่งตะวันตก” เล่มนี้ ครบถ้วนด้วยข้อมูลที่ควรอย่างยิ่งที่ได้ศึกษาก่อนเดินทาง เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างทั้งทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คน โดยแยกเป็นรัฐ ๆ อาทิ แคลิฟฟอร์เนีย แอลเอ แซนฟราน พร้อมด้วยข้อมูลที่สำคัญของแต่ละรัฐ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนคู่มือที่นำทางให้ผู้อ่านได้รู้จักและเรียนรู้ประเทศนี้ก่อนเดินทางได้เป็นอย่างดี