ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชมสาวญวน ชวนสำราญ ที่สุสานจักรพรรดิ

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กรินทร์ กรินทสุทธิ์ หนุ่มคนเดิมที่เคยแบกเป้เดี่ยวเที่ยวพม่ามาแล้วมาครั้งนี้ เขาจับพลัดจับพลูได้ไปเยือนเวียดนาม เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ทั้งเพื่อนต่างชาติ ร่วมทริปหลายเชื้อชาติ ผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตร และนักแสวงหาประโยชน์ ให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์มีค่าเหล่านี้ กลายเป็นความประทับใจของนักแบกเป้ที่หลงเสน่ห์การเผชิญโลกกว้างจนมิอาจหักห้ามใจให้วางแผนถึงที่หมายต่อไป ...และต่อๆ ไป