ข้อมูล eBook

ชื่อ: เที่ยวเมียนมาร์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หน้งสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับพม่าในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม รวมถึงข้อมูลน่ารู้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยือนพม่า ไม่ว่าด้วยตัวเองหรือเที่ยวแบบทัวร์ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงามทั้งเล่ม