ข้อมูล eBook

ชื่อ: บนถนนอากาศ คลี่กิโมโน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“คลี่กิโมโน” งานเขียนที่ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ เคยฝากไว้กับ “เที่ยวรอบโลก”กะเทาะเปลือกและค่อยๆ เปิดเผยเมืองอาทิตย์อุทัยด้วยสายตาอันแยบคาย รวมถึงผลงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวการท่องเที่ยวในต่างแดน หลากหลายสถานที่ หลายเหตุการณ์ “บนถนนอากาศ” ด้วยสำนวนการเขียนแสบๆ คันๆ ที่โลกใบนี้แคบลงทันตาเมื่อเราเรื่มต้นเริ่มก้าวเดิน (ทาง)