ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมพระราชกระแส ของ ร.8 ร.9 และสมเด็จย่า คดีลอบปลงพระชนม์ ร.8

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

รวมพระราชกระแสของสมเด็จย่า และพระราชกระแสของรัชกาลที่ 8 และที่ 9 รวมไปถึงการสอบสวนคดีลอบปลงพระชนม์ ร.8