ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชิม ช็อป แชะ แชร์ หัวหิน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง "หัวหิน" มาไว้สำหรับผู้สนใจที่จะเดินทางไปจังหวัดนี้ โดยในเล่มประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แหล่งที่พัก ร้านอาหาร ตารางเวลารถเที่ยวต่างๆ และแผนที่การเดินทาง ให้คุณได้มีข้อมูลที่พร้อมสำหรับการเตรียมตัวเดินทางไปหัวหินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์