ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณท่องไปใน "สวิตเซอร์แลนด์" ประเทศเล็ก ๆ ใจกลางทวีปยุโรป ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพของภูเขา ทะเลสาบ บ้านแบบสวิสชาเลต์ และทุ่งหญ้า รวมทั้งเอกลักษณ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร มีดพก ทองสวิส นาฬิกา ช็อกโกแลต เส้นทางเดินรถไฟท่องเที่ยว เทือกเขาแอลป์ ซึ่งข้อมูลในเล่มนี้เรียบเรียงเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุก ๆ รายละเอียดในการเดินทาง