ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมียขวัญ เสด็จพ่อ ร.5

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเรื่องกุลสตรีแห่งวังหลวง ผู้เป็นคู่ขวัญของเสด็จพ่อ ร.5 นับแต่สมเด็จพระบรมราชินีนาถถึงบรรดาเจ้าจอมนางในทั้งหลาย พร้อมเกร็ดเรื่องเล่าชาววังสมัยอดีตที่น่าสนใจ ทั้งนี้ด้านหนึ่งก็เพื่อเชิดชูและยกย่องทุกพระองค์ และทุกท่านเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักของผู้อ่านทั่วไป ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็หวังที่จะนำเสนอให้ผู้ที่สนใจได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่อไป นอกเหนือจากประวัติบรรดาเมียขวัญที่กล่าวมา และเท่าที่พอจะหาได้แล้ว ในหนังสือเล่มนี้ยังได้ผนวกเอาเรื่องราวของราชสกุล สายสกุลที่กำเนิดมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มานำเสนอในบทสุดท้ายอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะหวังว่าจะเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจได้สามารถสืบค้นและค้นคว้าต่อไป