ข้อมูล eBook

ชื่อ: รอยเท้าซามูไรบนผืนทรายตะวันออก

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมสารคดี 16 เรื่องสั้นของ "สุเจน กรรพฤทธิ์" ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ "ญี่ปุ่น" เพื่อเข้าใจ "ความเป็นไทย" กลั่นกรองจากประสบการณ์เดินทางและความหลงใหล ถ่ายทอดผ่านมุมมองที่แตกต่าง ทำให้รู้ว่ากว่าจะมีวันนี้ ญี่ปุ่นผ่านอะไรมามากมาย ชาวญี่ปุ่นสรุปประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นปรัชญา เป็นความคิด เป็นแนวทางใช้ชีวิต และนำพาประเทศโต้คลื่นลมแห่งยุคสมัยที่เข้ามาปะทะได้อย่างเข้มแข็ง แม้บางช่วงคลื่นลมจะแรง แต่พวกเขาก็ประคองประเทศให้กลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง