ข้อมูล eBook

ชื่อ: สตรีทรงอำนาจของโลก

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ฮัตเชปซุต ฟาโรห์หญิงคนแรกของโลกถึง เนเฟอร์ติติ มหารานีผู้เลอโฉมคนแรกแห่งไอยคุปต์ Cleopatra VII พระนางคลีโอพัตราผู้เลอโฉมตำนานแห่งหญิงงามป่วนโลก สาวงามในประวัติศาสตร์จีน และบูเช็คเทียนเอเนอร์ ราชินีผู้ทรงอำนาจในยุคกลางของยุโรป โจนออฟอาร์ค สตรีผู้ยอมพลีชีพเพื่อชาติ สมเด็จพระราชินนาถอลิซาเบธที่ 1 ราชินีพรหมจรรย์ ผู้สร้างจักรวรรดิอังกฤษที่แท้จริง พระนางมารี อ็องตัวแน็ต ราชินีองค์สุดท้ายผู้สังเวย “กิโยติน” ที่โลกจดจำ แคเธอรีนมหาราชินี สตรีผู้ทำให้รัสเซียเป็น