ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภพแห่งความแตกต่าง

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เซียน" พ.ศ.2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ประชาคมอาเซียน จะได้รับการเปิดตัวกันออย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเเล้ว เชื่อกันว่า การทำความรู้จักเเละเข้าใจกันในกลุ่มบรรดาประเทศสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ ผู้เขียนไม่ได้มองหรือให้ความสำคัญในประเด็นเหล่านั้นมากนักสักเท่าไร หากเพียงเเต่ว่า สิ่งที่สนใจเเละเป้าหมายในการนำเสนอในหนังสือเล่มนี้นั้น เป็นไปด้วยธรรมชาติที่ชัดเจนว่า เราได้ให้ความสำคัญเเละตระหนักต่อการศึกษา เรียนรู้เเละทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์นั้นเป็นสำคัญ เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องรู้ใช่เเค่เพียงเรื่องราวภายในประเทศของตนเอง หรือเพียงประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเท่านั้น เเต่ต้องรู้ เเละเรียนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นชาติอื่น ทั่วไปพร้อมกันไปด้วย