ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไซ่ฮั่น  พงศาวดารจีน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ไซ่ฮั่น กล่าวถึงการทำศึกระหว่างกษัตริย์ในราชวงศ์จิ๋นและราชวงศ์ฮั่นเริ่มต้นด้วยกษตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์จิว หรือ โจว คือพระเจ้าจิวมกอ๋อง ผู้สูญเสียอำนาจให้พระเจ้าจิ๋นเจียวอ๋อง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จิ๋นกษัตริย์ราชวงศ์จิ๋นได้ครองราชย์สืบต่อมาคือ พระเจ้าจิ๋นอ๋อง พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ยี่ซีฮ่องเต้ และซาซีฮ่องเต้เป็นคนสุดท้าย ต่อจากนั้นก็คือศึกครั้งใหญ่ระหว่างพระเจ้าไซฌ้อปาอ๋องกับพระเจ้าฮั่นอ๋อง เพื่อครองแผ่นดินจีน