ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์จีน มหาอำนาจผู้กุมชะตาโลกจากโบราณถึงปัจจุบัน

หมวดหลัก: 900 ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "ประวัติศาสตร์จีน มหาอำนาจผู้กุมชะตาโลกจากโบราณถึงปัจจุบัน" เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มชนเผ่า สู่การสร้างเมืองก่อเป็นรัฐกระทั่งรวมรัฐกลายเป็นชาติ และสุดท้ายก็ล่มสลายลง เรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนบอกเล่าความเป็นมา และที่มาที่ไปของวิทยาการมากมาย ความคิดมากมาย ปรัชญามากมายที่เกาะกุมและหลอมรวมเอาสังคมหนึ่งสังคมให้สามารถก้าวข้ามห้วงเวลาไปได้อย่างสง่างาม ดังนั้นประวัติศาสตร์ของจีน จึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่น่าสนใจยิ่ง และนี่คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องเรียนรู้