ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพลงภูต

หมวดหลัก: 0-1 นิยาย นวนิยาย

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

...จากลัทธิซาตานอันน่าสะพรึงกลัว นำไปสู่การสับเปลี่ยนวิญญาณระหว่างคนเป็นกับคนตาย...แล้วคนที่ยังอยู่จะรอดหรือไม่? ติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม...