ข้อมูล eBook

ชื่อ: จดหมายจากเมืองไทย

หมวดหลัก: นิยาย นวนิยาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือนวนิยายรางวัล ส.ป.อ. เมื่อปี 2513 เป็นนิยายอมตะเรื่องหนึ่งที่ได้รับยกย่องว่าเป็นปรากฎการณ์ใหม่ของนวนิยาย ไทย เสนอภาพปัญหาวัฒนธรรมไทย-จีน และความขัดแย้งของคนต่างวัย เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนมัธยมปลาย ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง 10 ภาษา