ข้อมูล eBook

ชื่อ: แก้วตาดวงใจ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พ่อม่ายผู้หัวใจบอบช้ำจากการสูญเสียภรรยาที่ถูกรังสีนิวเคลียร์ พาลูกสาวซึ่งอ่อนแอตั้งแต่เกิด กลับเมืองไทย ลูกสาวที่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจที่เขาพยายามช่วยเหลือสุดชีวิต ความรักของผู้เป็นพ่อที่จะกลายเป็นความประทับใจไม่ลืมเลือน