ข้อมูล eBook

ชื่อ: แม้นรกมากั้น

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องราวของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เป็นความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว แม้นรกจะมาขวางกั้น จนในที่สุดเธอก็ไม่ถึงจุดหมายแสนหวานนั้นได้