ข้อมูล eBook

ชื่อ: จันทร์ข้างแรม

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องราวของหญิงสาวเศรษฐี ผู้น่าจะมีอนาคตอันดีงามและสุขสบาย แต่เมือเธอดำเนินชีวิตผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอก็เป็นเสมือนดวงจันทร์คืนเดือนมืด แต่อีกสาวหนึ่งซึ่งมีภาระอันหนักอึ้งที่ต้องแบก แต่มีความรู้คิดและใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ทำให้เธอประสบความสำเร็จ